Notermans

Mediation

Het conflict ligt in het verleden

de oplossing

begint nu


Overheidsinstanties hebben steeds meer invloed op het leven van burgers en bedrijfsleven. Mede als gevolg van de voortdurend complexer wordende samenleving. Burgers en bedrijven daarentegen hebben steeds vaker het gevoel dat bij de overheid de neiging bestaat om over de burgers te beslissen zonder dat zij hier voldoende bij betrokken worden. Bovendien zijn wetgeving en regels niet altijd even duidelijk. Tegengestelde belangen kunnen daarom sneller leiden tot conflictsituaties en klachten. Conflicten kunnen zich voordoen op alle gebieden waar de overheid zich mee bezig houdt. Denk hierbij aan vergunningen, (gemeentelijke) belastingen en heffingen, subsidies, veiligheid, leefomgeving, milieu, bijstandsregelingen, inspraakprocedures, organisatorische aangelegenheden of de wijze waarop u door een medewerker van een overheidsinstelling bent behandeld.
Voor het behandelen van uw conflicten met de overheid via mediation of middels het indienen van klachten kunt u terecht bij Notermans mediation & klachtbehandeling.


Mr. Barbara NotermansHoogbeeltplein 1396211 ANMaastricht
T +31 (0) 433 210 404M +31 (0) 620 393 008E info@notermans-mediation.nlW www.notermans-mediation.nl