Notermans

Mediation

Het conflict ligt in het verleden

de oplossing

begint nu


Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat de partijen echter vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. De mediator zal u van tevoren over het uurtarief informeren.
Mr. Barbara NotermansHoogbeeltplein 1396211 ANMaastricht
T +31 (0) 433 210 404M +31 (0) 620 393 008E info@notermans-mediation.nlW www.notermans-mediation.nl