Notermans

Mediation

Het conflict ligt in het verleden

de oplossing

begint nu


Mediation is een wijze van bemiddeling die tot doel heeft geschillen op te lossen. Het is tot nu toe gebruikelijk geweest om conflicten op te lossen door middel van bureaucratische procedures zoals het indienen van bezwaren of juridische procedures. Deze procedures duren meestal lang, zijn soms erg kostbaar en de conflictpartijen zijn hier beiden niet bij gebaat. De Nationale Ombudsman heeft dit probleem al eerder onderkend en geconcludeerd dat de conflictbeslechting tussen overheid en burger door middel van mediation een adequate oplossing kan bieden.

Bij mediation zijn de partijen gezamenlijk en vrijwillig betrokken en wordt er met behulp van een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) geprobeerd om de problemen op te lossen. De mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. De mediator staat niet boven de partijen maar staat tussen de partijen. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan een mediationproces mee te doen en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding.


Mr. Barbara NotermansHoogbeeltplein 1396211 ANMaastricht
T +31 (0) 433 210 404M +31 (0) 620 393 008E info@notermans-mediation.nlW www.notermans-mediation.nl